Caracteristici esentiale

Control  Telecomandă

Metoda asietă & înclinare  Asietă & înclinare

Tambur de inducţie / Alternator  12 V – 50 A cu redresor/regulator

Imobilizator motor  YCOP optional

Elice  Opţionale

Cu turaţie variabilă RPM  Cu DN Gauges sau eche m-f

Shallow Water Drive  Standard

Tilt limitter  Opţionale 

Digital Network Gauge (6Y8/6YC)  Standard 

Shift Dampener System (SDS)  Opţionale