+40 745 349 205

Sales & Support

a

Categorii

Politica de Confidentialitate

 1. PREVEDERI GENERALE
 2. DEFINIȚII
 3. SERVICII ELECTRONICE ŞI FUNCŢIONALITĂŢI
 4. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
 5. ÎNREGISTRAREA CA UTILIZATOR. PLASAREA COMENZII. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI LA DISTANŢĂ
 6. MODALITĂŢI ŞI TERMENI DE PLATĂ PENTRU PRODUSELE ACHIZIŢIONATE ÎN CADRUL MOTOSHOP.RO. FACTURARE
 7. MODALITĂŢI ŞI COSTURI DE TRANSPORT. TERMENE, CONDIŢII DE LIVRARE ŞI RECEPŢIA PRODUSELOR

 

1. PREVEDERI GENERALE

 

 1. Magazinul online disponibil la adresa de internet www.motoshop.ro („MotoShop.ro”) este deținut și administrat de societatea SUSZI SRL., persoană juridică de drept românesc, cu sediul în Str. Amurgului 81, Constanța, România, tel. 0241 691232, mobil 0742 141 384, e-mail: office@suszi.ro, înmatriculată în Registrul Comerțului Constanțai sub nr. J13/903/1991, Cod Unic de Înregistrare 2986043 („MotoShop.ro”, „Societatea” sau „Vânzătorul”).
 2. Termenii și Condițiile MotoShop.ro se adresează Utilizatorilor, Clienților consumatori și Clienților neconsumatori care utilizează MotoShop.ro sau încheie Contracte la Distanță.
 3. Informațiile prezentate în cadrul MotoShop.ro cu privire la Produse constituie doar invitația la încheierea Contractului de Vânzare în sensul art. 2 pct. 7 din Ordonanța de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea şi completarea unor acte normative.
 4. Acceptarea Termenilor și Condițiilor MotoShop.ro este voluntară, dar necesară pentru crearea Contului și/sau în scopul plasării comenzii de către Client sau Utilizator, reprezentând o formalitate premergătoare încheierii Contractului la Distanță.
 5. Navigarea în cadrul MotoShop.ro, urmată de Comandă, echivalează cu citirea, înțelegerea și acceptarea expresă de către orice Client sau Utilizator a Termenilor și Condițiilor Motoshop.ro
 6. MotoShop Online își rezervă dreptul de a schimba și actualiza, în orice moment, conținutul platformei MotoShop.ro, precum şi Termenii şi Condițiile de folosire, fără nici un fel de notificare prealabilă. În caz de divergență sau neînțelegeri între Societate şi Client/Utilizator, se vor aplica Termenii şi Condițiile valabile la momentul plasării Comenzii de către Client/Utilizator.
 7. Termenii şi Condițiile MotoShop.ro au în vedere, în primul rând, achiziționarea Produselor prin intermediul platformei www.motoshop.ro, dar se pot aplica, după caz, şi în ceea ce privește cumpărarea unor Produse din magazinul fizic al Societății.
 8. MotoShop Online își rezervă dreptul de a fixa cantitatea maximă de Produse pe care o poate furniza Clientului şi/sau Utilizatorului
 9. Toate informațiile folosite pentru descrierea Produselor disponibile în MotoShop.ro (i.e. imagini statice/dinamice/prezentări multimedia, etc) nu reprezintă o obligație contractuală din partea Vânzătorului, acestea fiind utilizate în cadrul MotoShop.ro exclusiv cu titlu de prezentare.
 10. Clientul/Utilizatorul poate interacționa cu Vânzătorul în mod telefonic sau prin intermediul adresei de poștă electronică motoshop@suszi.ro.

 

2.  DEFINIȚII

 

Definițiile de mai jos se vor aplica termenilor următori atunci când sunt utilizați în materialul de față, cu excepția cazului în care contextul impune un alt înțeles:

Campanii Promoţionale

Condițiile particulare de vânzare ale Produselor expuse în cadrul Motoshop.ro, reglementate prin regulamente aferente, cu respectarea Legislaţiei Incidente (i.e. reducerea Prețului sau a costurilor de livrare, în limita stocurilor disponibile, etc);

Cerinţe Tehnice

Cerințe tehnice minime a căror îndeplinire este necesară pentru utilizarea MotoShop.ro şi anume calculator, laptop sau alt dispozitiv multimedia cu acces la internet, de natură a asigura accesul la poșta electronică şi la internet.

Client

Orice persoană fizică care are vârsta de minim 18 ani sau persoana juridică care vizitează MotoShop.ro și/sau efectuează o Comandă în baza unui Cont;

Comandă

Un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Client/Utilizator, prin intermediul căruia Clientul/Utilizatorul își exprimă intenția de a încheia un Contract la Distanță, cu utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță, precizând totodată Produsele pe care se oferă să le achiziţioneze de la Vânzător şi furnizându-i acestuia datele necesare pentru încheierea și realizarea Contractului la Distanţă;

Comunicări Comerciale

Serviciul electronic de tip „newsletter” care permite Clienților sau Utilizatorilor să recepţioneze informații periodice de la Vânzător, în special despre Campaniile Promoţionale şi Produsele oferite spre vânzare în cadrul MotoShop.ro, la adresa de e-mail sau numărul de telefon pe care Clientul şi/sau Utilizatorul le-au furnizat în procesul de creare al Contului;

Consumator

Orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociații, care acționează în scopuri din afara activității sale comerciale, industriale sau de producție, artizanale ori liberale;

Cont

Serviciul electronic pus la dispoziţia Clientului de către MotoShop.ro, identificat prin adresă de email (Login) şi Parolă, introduse de Client, resurse colectate de sistemul informatic al Vânzătorului şi care permite Clientului să utilizeze funcţionalităţi/servicii suplimentare (i.e. vizualizare comenzi, facturi fiscale, etc);

Contract la Distanţă

Contract de vânzare-cumpărare încheiat la distanţă, fără prezenţa fizică simultană a Vânzătorului şi a Clientului/Utilizatorului, materializat în comanda confirmată şi acceptată de către Vânzător, prin email şi prin intermediul căruia Vânzătorul este de acord să vândă și să livreze Produsele, iar Clientul/Utilizatorul este de acord să achiziționeze, să primească și să facă plata acestor Produse, în acord cu principiile stabilite de Termenii și Condițiile MotoShop.ro;

Conţinut

Elemente de tip text, grafice sau multimedia, cum ar fi, dar fără a se limita la, informații despre Produse şi inclusiv imagini şi descrieri ale acestora, videoclipuri promoționale, dacă este cazul, descrieri și imagini ale persoanelor, scripturi, software, mărci înregistrare, care sunt postate și distribuite în cadrul Motoshop.ro de către Vânzător, fiind proprietatea acestuia sau a furnizorilor săi;

Coş de Cumpărături

Serviciul pe care Vânzătorul îl oferă fiecărui Client sau Utilizator al MotoShop.ro şi care permite plasarea Comenzii pentru unul sau mai multe Produse, introducerea codurilor de reducere care facilitează micşorarea Preţului în condiţiile anumitor Campanii Promoţionale, vizualizarea Preţului fiecărui Produs în parte şi al tuturor Produselor împreună, al eventualelor costuri legate de livrarea Produselor şi a datei estimative de livrare a acestora. Coşul de Cumpărături colectează ofertele depuse de Client sau Utilizator pentru încheierea Contractului la Distanţă. Prin intermediul unei Comenzi, Clientul sau Utilizatorul pot adăuga în Coşul de Cumpărături mai multe Produse în vederea încheierii Contractului la Distanţă;

Curier

Orice persoană de drept public sau privat care prestează servicii de curierat rapid;

MotoShop.ro

Magazinul online care constă în platforma de comerţ electronic www.motoshop.ro şi care permite plasarea Comenzilor de către Client sau Utilizator, precum și prestarea de servicii puse la dispoziţie de către Vânzător. MotoShop.ro. este deţinut, operat şi administrat de către Vânzător, fiind alcătuit dintr-un ansamblu de pagini de internet corelate între ele, care poate fi accesat atât prin intermediul unui browser web;

Favorite

Secţiune a Contului care permite Clientului să îşi creeze Liste cu Produse pe care doreşte să le monitorizeze în vederea unei eventuale achiziţii;

Legislaţia Incidentă

Codul Civil din 2009, Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piaţă, Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori, Legea nr. 356/2002 privind comerţul electronic, Hotărârea Guvernului nr. 1308/2002 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 356/2002 privind comerţul electronic, Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiilor asociate acestora, Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;

Liste

Secţiunea din Favorite în care Clientul poate adăuga Produse pe care doreşte să le urmărească în vederea unei potenţiale achiziţii şi pe care le poate şterge sau adăuga ulterior în Coşul de Cumpărături;

Login

Adresa de e-mail a Clientului şi parola furnizate în cadrul MotoShop.ro în timpul procesului de creare al Contului;

Parolă

Un șir alfanumeric necesar autorizării accesului în Cont, care este stabilit de către Client în procesul de crearea al Contului.

Preț

Suma de bani pe care o primește Vânzătorul în schimbul furnizării către Client/Utilizator a Produsului comandat, în conformitate cu termenii și condițiile Contractului la Distanță. Prețul este format din valoarea Produsului, la care se adaugă, după caz, cheltuielile de transport și/sau încasare aferente. Cheltuielile de transport şi/sau încasare aferente sunt detaliate pe www.motoshop.ro, înainte de plasarea Comenzii de către Client și/sau Utilizator, dar și mai jos, în cuprinsul secțiunii „Livrare”;

Produs

Bunul mobil listat în cadrul MotoShop.ro, menționat în Comandă și care face obiectul Contractului la Distanță, ce urmează a fi furnizat de către Vânzător Clientului sau Utilizatorului, în schimbul achitării Prețului;

Rating

Modalitate de exprimare de către Client/Utilizator a gradului de satisfacție al acestuia în raport cu un anumit Produs, fiecare dintre acestea putând primi un punctaj de la o stea la cinci stele;

Termeni şi Condiţii MotoShop.ro

Prezentul document, care definește termenii de încheiere a Contractelor la Distanţă prin intermediul MotoShop.ro, stabileşte drepturile și obligațiile Vînzătorului și ale Clientului/Utilizatorului, în acord cu prevederile Legislaţiei Incidente;

Tranzacţie

Operaţiunea de încasare sau de rambursare către Client/Utilizator a sumei rezultate din vânzarea unui Produs de către MotoShop.ro, sau prin transfer bancar prin ordin de plată, indiferent de modalitatea de livrare aleasă de către Client/Utilizator.

Utilizator

Orice persoană fizică care are vârsta peste 18 ani sau persoana juridică care vizitează MotoShop.ro și/sau efectuează o Comandă, fără a avea creat un Cont de Client;

Zi Lucrătoare

Una din zilele de luni până vineri inclusiv, cu excepția sărbătorilor legale, declarate zile libere.

 

3. SERVICII ELECTRONICE ŞI FUNCŢIONALITĂŢI PUSE LA DISPOZIŢIA CLIENTULUI ŞI/SAU UTILIZATORULUI DE CĂTRE VÂNZĂTOR ÎN CADRUL MOTOSHOP.RO. COMUNICĂRI COMERCIALE

3.1. SERVICII ELECTRONICE ŞI FUNCŢIONALITĂŢI PUSE LA DISPOZIŢIA CLIENTULUI ŞI/MOTOSHOP.RO ŞI/SAU ÎN APLICAŢIE

 1. În cadrul MotoShop.ro, Vânzătorul pune la dispoziţia Clientului şi/sau Utilizatorului următoarele servicii electronice şi funcţionalităţi:
  1. crearea Contului;
  2. utilizarea Coșului de Cumpărături;
  3. plasarea Comenzilor, precum și încheierea Contractelor la Distanţă, în condițiile reglementate de Termenii şi Condiţiile MotoShop.ro;
  4. vizualizarea Conținutului afișat în cadrul MotoShop.ro;
  5. trasmiterea de Comunicări Comerciale, în baza consimţământului exprimat în prealabil de către Client;
  6. crearea Listelor, interacţiunea cu secţiunea Favorite şi utilizarea facilităţii de Rating;
 2. Vânzătorul, suplimentar pentru Clienții care au deja Cont, oferă gratuit stocarea și punerea la dispoziția acestora prin intermediul Contului a istoricului Comenzilor, a facturilor fiscale aferente Produselor achiziţionate, a posibilităţii actualizării datelor de contact, livrare şi plată, după caz, etc.
 3. Utilizarea Contului este posibilă după finalizarea următorilor pași de către Client:
  1. completarea formularului de înregistrare, înţelegerea și acceptarea prevederilor Termenilor şi Condiţiilor MotoShop.ro;
  2. apăsarea butonului „Creează cont”.
 4. Utilizarea Coșului de Cumpărături începe în momentul în care Clientul adaugă primul Produs în Coşul de Cumpărături.
 5. Coșul de Cumpărături este oferit gratuit, are caracter singular şi se încheie atunci când Comanda este plasată prin intermediul acestuia.
 6. Clientul şi/sau Utilizatorul au următoarele obligaţii în ceea ce priveşte utilizarea serviciilor electronice şi a funcţionalităţilor puse la dispoziţie de Vânzător în cadrul MotoShop.ro:
  1. să furnizeze date conforme cu realitatea atunci când plasează o Comandă sau în formularele de înregistrare la crearea Contului;
  2. să actualizeze datele pe care le-au furnizat Vânzătorului la momentul plasării Comenzii şi al încheierii Contractului la Distanţă, în special pentru utilizarea corectă a serviciilor electronice şi a funcţionalităţilor oferite de MotoShop.ro. Clientul/Utilizatorul are posibilitatea de a modifica în orice moment datele introduse în timpul creării Contului sau al plasării Comenzii, utilizând toate opțiunile disponibile din cadrul secțiunii Cont sau plasare Comandă;
  3. să folosească serviciile electronice și funcționalitățiile puse la dispoziție de către Vânzător astfel încât să nu interfereze cu funcționarea platformei www.motoshop.ro;
  4. să utilizeze serviciile și funcționalitățile puse la dispoziție de către Vânzător în conformitate cu legislația în vigoare şi cu Termenii şi Condiţiile MotoShop.ro;
  5. să plătească la termen Prețul și celelalte costuri asociate livrării Produselor, după caz;
  6. să preia la timp Produsele comandate prin utilizarea metodei de livrare și plata ramburs;
  7. să nu desfășoare activități informatice sau orice alte activități care au ca scop obținerea de informații care nu sunt destinate Clientului şi/sau Utilizatorului, inclusiv date ale altor Clienți sau care interferează cu principiile sau aspectele tehnice de funcționare ale MotoShop.ro și realizarea plății Preţului Produselor, ori modificarea neautorizată a Conținutului furnizat de Vânzător, în special a celor furnizate în cadrul MotoShop.ro referitor la Prețuri sau la descrierea Produselor;
 7. Reclamații referitoare la furnizarea serviciilor electronice în cadrul MotoShop.ro pot fi depuse:
  1. în scris la adresa: str. Mircea cel Batran, nr. 152, bl MD. 12, Parter
  2. în format electronic prin intermediul poștei electronice la adresa: motoshop@suszi.ro.
 8. Se recomandă precizarea de către Client/Utilizator în reclamaţie/plângere a următoarelor aspecte:
  1. natura și circumstanțele referitoare la subiectul plângerii, în special, tipul neregulii și data când aceasta a avut loc;
  2. solicitarea Clientului sau a Utilizatorului;
  3. datele de contact ale petentului.
   • Cerinţele enumerate mai sus constituie doar un model şi nu influenţează eficacitatea reclamaţiilor înaintate dacă modelul recomandat se omite, însă aceste informaţii pot facilita examinarea cu celeritate a plângerii de către Vânzător.
 9. Soluţionarea reclamaţiei de către Vânzător se poate face imediat, dar nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data confirmarii primirii plângerii formulate de către Client/Utilizator

3.2.     COMUNICĂRI COMERCIALE

 1. Clientul îşi poate modifica în orice moment opţiunea cu privire la acordul dat Vânzătorului pentru Comunicările Comerciale conţinând informaţii generale şi tematice în ceea ce priveşte Produsele oferite în cadrul MotoShop.ro, inclusiv cu privire la oferte sau promoţii, dupa cum urmează:
  1. prin modificarea setărilor din Cont la secţiunea “Setări Cont”;
  2. prin accesarea link-ului de dezabonare afişat în Comunicările Comerciale primite de la Vânzator; sau
  3. prin contactarea telefonica a Vânzatorului
 2. Nu sunt considerate Comunicări Comerciale, în înţelesul Legislaţiei Incidente, mesajele primite de către Client/Utilizator de la Vânzător, prin SMS sau poştă electronice, referitoare la statusul relaţiei dintre Vânzător şi Client/Utilizator (i.e. confirmare creare cont, confirmare plasare Comandă, notificare livrare Produse, comunicare incidente de securitate, etc).

4. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 1. MotoShop Online colectează şi prelucrează datele cu caracter personal în cadrul platformei www.motoshop.ro conform Politicii privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal în MotoShop.ro, disponibilă aici.
 2. Consimţământul pentru primirea de Comunicări Comerciale se manifestă de Client şi/sau Utilizator conform Politicii privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal, disponibilă pe www.motoshop.ro. Detalii cu privire la prelucrarea datelor în vederea transmiterii de Comunicări Comerciale privind Produsele, inclusiv condiţiile de dezabonare, se găsesc în Politica privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal în MotoShop.ro, disponibilă aici.

5. ÎNREGISTRAREA UNUI CONT DE CLIENT. PLASAREA COMENZII. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI LA DISTANŢĂ

5.1.     Înregistrarea unui Cont de Client

 1. Pentru crearea unui cont pe platforma www.motoshop.ro, potențialul client este obligat să folosească o adresă de e-mail validă şi să urmeze pașii descriși în pagina de creare a Contului, disponibilă la adresa www.motoshop.ro.
 2. Înregistrarea Contului necesită repetarea Parolei de două ori pentru a detecta și corecta greșelile de tastare.
 3. Clientul obţine accesul la Cont cu ajutorul Loginului şi al Parolei. Clientul se conectează în Contul său după înregistrarea în MotoShop.ro. Contul permite stocarea informaţiilor referitoare la adresa furnizată de Client pentru Produsele comandate, la starea şi istoricul Comenzilor, facturile fiscale emise de Vânzător, precum şi accesarea altor servicii puse la dispoziţie de către Societate, cum ar fi Lista sau Produsele Favorite.
 4. Clientul este obligat să păstreze Parola în deplină confidențialitate, să nu o dezvăluie persoanelor terțe şi înțelege că dacă încredințează cuiva Parola Contului, respectiva persoană va avea acces la datele sale cu caracter personal, iar MotoShop Online va fi astfel exonerată de orice răspundere care ar deriva dintr-o utilizare neautorizată a Contului.
 5. Vânzătorul oferă posibilitatea Clientului de a-și modifica Parola în orice moment.
 6. Clientul are posibilitatea, în orice moment și fără motiv, să șteargă Contul (anularea Contului), fie direct din Cont, fie prin trimiterea unei solicitări la adresa motoshop@suszi.ro.
 7. Crearea Contului nu este necesară pentru a plasa o Comandă în cadrul MotoShop.ro, aceasta putând fi efectuată şi de un Utilizator.

5.2.     Plasarea Comenzii

5.2.1   Aspecte generale

 1. Vânzătorul oferă posibilitatea plăsării Comenzii pentru Produse în următorul mod:
  1. prin accesarea platformei www.motoshop.ro;
 2. Produsele achiziționate prin intermediul MotoShop.ro sunt destinate exclusiv uzului personal al Clientului şi/sau Utilizatorului.
 3. MotoShop.ro nu poate fi tras la răspundere pentru informații introduse eronat de către Client şi/sau Utilizator, din care pot decurge întârzieri sau imposibilități de livrare. Totodată, în acest caz, MotoShop Online nu poate fi ținută răspunzătoare pentru orice eventual prejudiciu suferit de Client şi/sau Utilizator ca urmare a întârzierii în livrarea Comenzii.
 4. MotoShop.ro poate refuza o Comandă, sub rezerva transmiterii unei notificări prealabile Clientului şi/sau Utilizatorului, fără a exista obligații între părți şi fără să existe posibilitatea pentru Client şi/sau Utilizatorul să poată pretinde daune, în oricare din următoarele situații:
  1. eșuarea / invalidarea Tranzacției;
  2. neacceptarea de către banca emitenta a cardului Clientului/Utilizatorului a Tranzacției, efectuată prin transfer bancar;
  3. date incomplete sau incorect furnizate de Client şi/sau Utilizator;
  4. activitatea Clientului şi/sau a Utilizatorului poate produce daune platformei www.motoshop.ro şi/sau partenerilor comerciali ai Societății;
  5. există suspiciuni rezonabile că respectivul Client/Utilizator plasează Comenzi exclusiv în scopul de a acumula beneficiile oferite de MotoShop.ro (i.e. nu onorează Comenzile ulterior, anulându-le sau neachitând Prețul Produselor);
  6. există suspiciuni rezonabile cu privire la o posibilă fraudă din partea Clientului sau a Utilizatorului în ceea ce privește modalitatea de plată a Prețului Produselor.
 5. Chiar dacă a luat toate măsurile pentru ca informația prezentată pe platforma www.motoshop.ro să fie exactă şi corectă, Vânzătorul nu poate fi ținut răspunzător pentru inexactitățile care pot apărea în completarea de către Client şi/sau Utilizator a formularelor din platforma www.motoshop.ro pentru finalizarea Comenzii. Clientul şi/sau Utilizatorul sunt responsabili pentru corectitudinea şi caracterul complet al informațiilor pe care le furnizează în cadrul formularelor disponibile pe platforma www.motoshop.ro.
 6. În anumite situații şi pentru motive justificate, MotoShop Online își rezervă dreptul de a modifica cantitatea Produselor din Comandă. În aceste situații, Clienții/Utilizatorii vor fi notificați prin intermediul poștei electronice, iar MotoShop Online va returna suma achitată de Client sau Utilizator, în cazul in care contravaloarea Produselor a fost achitată anterior de către Client sau Utilizator.
 7. În cazul în care un Produs comandat de către Client/Utilizator nu mai poate fi livrat/furnizat de către MotoShop Online, ne obligăm să informăm Clientul/Utilizatorul asupra acestui fapt, fie telefonic, fie prin email și în cazul în care Clientul/Utilizatorul a achitat anterior acestei informări contravaloarea Produsului, să returnăm în contul bancar indicate de Client contravaloarea Produsului, în termen de maxim 14 zile de la data la care Societatea a luat la cunoștință acest fapt sau de la data la care Clientul/Utilizatorul și-a exprimat în mod expres intenția de a ieși din Contractul la Distanță.
 8. Vânzătorul îşi rezervă dreptul de a stabili un prag valoric minim al Comenzii, pentru care livrarea Produsului/Produselor este gratuită.
 9. MotoShop Online îşi rezervă dreptul de a anula Comenzile pentru Produse care sunt afişate în MotoShop.ro ca urmare a unor erori tehnice sau care, din cauza unor erori tehnice, prezintă preţuri evident eronate/derizorii pentru Produse.
 10. Motoshop.ro va notifica Clientul/Utilizatorul prin email/telefon cu privire la statusul Comenzii (i.e. iniţiere şi preluare Comandă, trimitere şi ridicare colet, etc).
 11. Din cauza timpului foarte scurt de procesare a Comenzilor, este imposibilă operarea de modificări asupra Comenzilor deja plasate. Anularea Comenzii se poate face în maxim o oră de la plasarea acesteia.
 12. Prin plasarea Comenzii, Clientul şi/sau Utilizatorul certifică faptul că a împlinit vârsta de 18 ani.

5.2.2.  Plasarea Comenzii

 1. Disponibilitatea unui Produs va fi afişată în MotoShop.ro după cum urmează:
  1. în stoc” – stocul MotoShop.ro cuprinde mai mult de 3 bucăţi ale Produsului respectiv;
  2. stoc epuizat” – Produsul nu mai este disponibil în stocul MotoShop.ro;
 2. În cadrul MotoShop.ro, Clientul/Utilizatorul plasează Comanda în următorul mod:
  1. Clientul adaugă Produsul/Produsele selectat/e în Coșul de Cumpărături și apoi merge la formularul de Comandă;
  2. Clientul confirmă în formularul de Comandă conformitatea datelor necesare încheierii și executării obiectului Contractului la Distanţă. Utilizatorul trebuie să completeze formularul de Comandă individual cu datele lui, necesare pentru încheierea și executarea obiectului Contractului la Distanţă. În fiecare situație transmiterea de către Client/Utilizator a unor date neactualizate/incorecte poate duce la imposibilitatea realizării obiectului Contractului la Distanţă. În formularul de Comandă este necesar a fi specificate următoarelor date ale Clientului/Utilizatorului: numele și prenumele, adresa (strada, numărul casei / locuinţei, codul poştal, localitatea, ţara), adresa de e- mail, număr de telefon de contact, precum şi datele ce ţin de Contractul la Distanţă, respectiv Produsul/Produsele, cantitatea Produsului/Produselor, în cazul disponibilităţii, modelul, culoarea şi mărimea Produsului, locul şi metoda de livrare a Produsului/Produselor, modalitatea de plată aleasă. În cazul Clienților nonconsumatori, este, de asemenea, necesară furnizarea datelor complete ale persoanei juridice (i.e. număr înmatriculare în Registrul Comerţului, cod unic de înregistrare, adresă sediu social);
  3. Clientul/Utilizatorul alege una din modalitățile de livrare puse la dispoziție de către Vânzător, precum şi modalitatea de plată a Prețului și a eventualelor costuri generate de livrarea Produsului/Produselor;
  4. Clientul trimite Vânzătorului Comanda, depunând oferta de achiziţionare a Produsului, prin intermediul funcționalității puse la dispoziție de MotoShop.ro în acest scop (i.e. butonul ”Plasează Comanda”). La plasarea Comenzii de către Client/Utilizator, se cere acceptarea Termenilor şi Condiţiile MotoShop.ro;
  5. în timpul plasării Comenzii, până la apăsarea butonului ”Plasează Comanda”, Clientul/Utilizatorul are posibilitatea de a revizui Coşul de Cumpărături, în sensul de a adăuga/elimina Produse sau a modifica cantitatea acestora, de a modifica adresele de facturare şi livrare, precum şi modalitatea de livrare şi plată.
  6. în funcție de metoda de plată aleasă, Clientul/Utilizatorul poate fi redirecționat către o pagină a unui prestator extern, care furnizează servicii de plată în scopul realizării plații Preţului.
 3. Vânzătorul, ca răspuns la Comanda plasată de Client/Utilizator, va trimite Clientului/Utilizatorului un mesaj automat pe adresa de e-mail furnizată de Client/Utilizator, prin intermediul căruia îi va confirma acestuia primirea Comenzii şi începerea verificării disponibilităţii Produsului.
 4. În cazul în care Vânzătorul, din cauza lipsei disponibilităţii Produsului, constatată ca urmare a verificării Comenzii plasate de Client/Utilizator, nu o poate onora cu privire la Produsul comandat/toate Produsele comandate, Clientul/Utilizatorul are dreptul de a anula toată Comanda (în ceea ce privește toate ofertele). Anularea Comenzii de către Client/Utilizator eliberează Vânzătorul de obligația realizării acesteia.
 5. Comanda primeşte un număr și toate ofertele de achiziţionare privind Produsele listate în Comandă vor fi procesate în paralel.
 6. Prin finalizarea Comenzii, Clientul/Utilizatorul declară în mod expres că este de acord ca un reprezentant MotoShop.ro să îl contacteze prin orice mijloc disponibil (i.e. e-mail/telefon) pentru confirmarea Comenzii.

5.2.3   Încheierea Contractului la Distanță

 1. Contractul la Distanţă se consideră a fi încheiat în momentul în care Vânzătorul confirmă prin email plasarea Comenzii de către Client/Utilizator şi disponibilitatea Produsului/Produselor, prin acceptarea ofertei acestuia privind achiziţionarea Produsului/Produselor menţionată în Comandă.
 2. Contractul la Distanţă denumește în special Produsul, caracteristicile sale principale, Prețul, costurile de expediere și alte condiții relevante, conţinutul acestuia completându-se cu Termenii şi Condiţiile MotoShop.ro.
 3. Vânzătorul se străduiește să asigure disponibilitatea tuturor Produselor și să realizeze obiectul Contractului la Distanţă. Daca livrarea Produselor nu este posibilă din motive independente de MotoShop.ro, Clientul/Utilizatorul are dreptul la rezoluţiunea Contractului la Distanţă şi restituirea tuturor sumelor achitate, după caz. Clientul/Utilizatorul nu poate solicita plata unor prejudicii morale.

6. MODALITĂŢI ŞI TERMENI DE PLATĂ PENTRU PRODUSELE ACHIZIŢIONATE ÎN CADRUL MOTOSHOP.RO. FACTURARE

6.1.     Modalităţi şi Termeni de Plată pentru Produsele Achiziţionate în cadrul MotoShop.ro

 1. Vânzătorul pune la dispoziția Clientului/Utilizatorului, în principiu, următoarele metode de plată:
  • 6.1.1 Prevederi generale
   1. numerar, în sistem ramburs, plata Preţului fiind efectuată direct la Curier  în momentul primirii/ridicării coletului aferent Comenzii plasate de Client/Utilizator;
 2. Metodele de plată actuale sunt specificate în cadrul MotoShop.ro în Coşul de Cumpărături, secțiunea „Detalii Plată”
 3. În cazul în care Clientul/Utilizatorul alege să plătească ramburs la primirea/ridicarea coletului, acesta este obligat să efectueze plata la primirea/ridicarea coletului, în caz contrar acesta nu îi va fi livrat. Refuzul primirii coletului duce la rezoluţiunea Contractului la Distanţă şi descarcă Vânzătorul de obligaţia unei noi livrări a Produsului respectiv.
 4. Pentru motive de securitate a Tranzacţiilor, Clientul/Utilizatorul este sfătuit să nu rămână logat pe www.motoshop.ro şi să nu seteze opţiunea de logare automată pe dispozitivele mobile. Divulgarea parolei de acces în Cont nu este permisă şi se recomandă folosirea unei parole cu caracter puternic de securitate (de ex.: să conţină cel puţin opt caractere, incluzând litere mari, litere mici, cifre şi caractere speciale).
6.2.     Facturare
 1. Prețul, modalitatea de plată şi termenul de plata sunt specificate în Comandă. Vânzătorul va emite către Client o factură fiscală pentru Produsele livrate conform Comenzii, obligația Clientului/Utilizatorului fiind să precizeze în mod corect şi complet toate informațiile necesare emiterii de către Vânzător a facturii fiscale, în conformitate cu legislația în vigoare.
 2. Prin trimiterea Comenzii, Clientul/Utilizatorul îşi exprimă acordul să primească facturile fiscale în format electronic, prin adăugarea acestora de către MotoShop.ro în Contul Clientului sau prin intermediul poştei electronice, la adresa de e-mail menţionată de Client/Utilizator.
 3. Facturile fiscale emise de Vânzător pentru Produsele aferente unor Comenzi ce vor fi livrate prin curier se vor transmite Clientului/Utilizatorului prin email. Facturile aferente Produsului/Produselor care nu au fost preluate de către Client/Utilizator vor fi anulate de Vânzător la momentul la care Produsul/Produsele va/vor fi restituit/e de Curier.

 7. MODALITĂŢI ŞI COSTURI DE TRANSPORT. TERMENE ŞI CONDIŢII DE LIVRARE. RECEPŢIA PRODUSELOR

7.1.     Modalităţi şi Costuri de Transport

            7.1.1.  Modalităţi de Transport

 1. Livrarea Produselor este disponibilă pe teritoriul României.
 2. Vânzătorul oferă Clientului/Utilizatorului următoarele metode de livrare ale Produsului/Produselor:
  1. expediere prin curier,
  2. expediere prin curier cu ramburs;
  3. ridicare personală din showroom-ul MotoShop.
 3. Livrarea Produselor se poate realiza prin intermediul Curierului, la adresa specificată de Client/Utilizator în Comandă sau prin ridicare personală din showroom-ul MotoShop

            7.1.2   Costuri de Transport

 1. Prevederi Generale
  1. Costurile de Transport pentru livrarea Produselor sunt în sarcina Clientului/Utilizatorului, cu excepţia cazului când Contractul de Vânzare la Distanţă prevede altfel.
 2. Costurile Livrării
  1. În cazul încheierii Contractului la Distanţă, pentru fiecare Comandă plasată pe MotoShop.ro se va percepe un cost de transport ce diferă în funcție de modalitatea de livrare selectată de Client/Utilizator în pagina de finalizare a Comenzii.

Livrare prin Curier, pe teritoriul României:

 • în cazul livrărilor prin intermediul Curierului, Clientul/Utilizatorul va achita costul de livrare al coletului. Acesta va fi stabilit în funcție greutatea coletului și va fi comunicat Clientului.

           8.2.     Termene şi Condiţii de Livrare. Recepţia Produselor

8.2.1   Termene de Livrare

 1. Durata totală de așteptare privind livrarea Produsului către Client/Utilizator (data livrării) se compune din timpul de pregătire al Comenzii pentru expediere de către Vânzător și durata de livrare a Produsului de către Curier.
 2. Data estimată de livrare poate varia în funcție de Produs și/sau metoda de livrare aleasă (i.e. acesta se află în stocul propriu al Marine MotoShop sau în stocul furnizorului) și este comunicată în e-mailul de înregistrare comandă.
 3. Dacă Produsele nu au fost livrate în termenul indicat, Clientul/Utilizatorul poate solicita livrarea într-un termen suplimentar, de 5 Zile Lucrătoare. Dacă nici în termenul suplimentar Produsele nu sunt livrate, Clientul/Utilizatorul poate solicita rezoluţiunea Contractului la Distanţă.
 4. În cazul în care Produsele sunt indisponibile (inclusiv în cazul în care Prețul sau unele caracteristici ale Produselor au suferit modificări, ulterior confirmării de către Societate a Comenzii, Marine MotoShop va informa Clientul/Utilizatorul despre indisponibilitate, iar sumele pe care acesta le-a achitat vor fi rambursate Clientului/Utilizatorului în termen de 14 zile calendaristice de la data informării respective, dacă Clientul/Utilizatorul le-a achitat în avans. Clientul/Utilizatorul poate confirma modificările intervenite cu privire la prețul sau caracteristicile Produselor, modificând astfel Comanda inițială, iar Marine MotoShop va livra Produsele conform Comenzii astfel modificate de către Client/Utilizator.
 5. În cazul în care Clientul/Utilizatorul plasează o Comandă care conține Produse de la furnizori diferiți, din punctul de vedere al livrării. Acestea pot avea termene diferite de livrare.

8.2.2.  Condiții de Livrare

 1. În cazul Comenzilor cu ridicare personală este necesar ca persoana care va prelua coletul să prezinte la punctul de ridicare un act de identitate al Clientului/Utilizatorului.
 2. Clientul/Utilizatorul va fi contactat telefonic de către Curier în prealabil pentru a obține confirmarea prezentei acestuia la adresa aleasă pentru livrarea Comenzii.
 3. Clientul/Utilizatorul se obligă să fie prezent la adresa de livrare indicată, în intervalul orar în care Curierul îl anunță că livrează Comanda, în caz contrar urmând a suporta taxa de transport aferentă unei posibile noi livrări. Intervalul orar în care se livrează Comanda va putea fi modificat doar cu acordul Curierului.
 4. În cazul în care Clientul/Utilizatorul se află în imposibilitatea recepționării Comenzii în mod personal, Comanda va fi lăsată la adresa precizată doar unei persoane cu vârsta mai mare de 18 ani și doar în cazul comunicării prealabile către Curier a numărului Comenzii.
 5. Nicio cerere de livrare a unei Comenzi nu va putea fi onorată dacă Clientul/Utilizatorul nu îndeplinește condițiile de mai sus.
 6. În cazul livrării la locul de muncă al Clientului/Utilizatorului, dacă Curierul nu poate avea acces în incinta imobilului respectiv, Clientul/Utilizatorul trebuie să se asigure că poate recepționa Comanda.
 7. Livrarea se consideră a fi îndeplinită de către Marine MotoShop la momentul predării Produselor Comandate către Client/Utilizator.

8.2.3.  Recepția Produselor

Aspecte generale

 1. Clientul/Utilizatorul are obligația de a semna bonul de livrare (AWB) prezentat de către Curier la livrarea Produselor comandate, la care este anexată nota de livrare ce conține toate informațiile despre Produsele livrate (denumire produs, cantitate, preț). De asemenea, Clientul/Utilizatorul va verifica dacă Produsele sunt deteriorate sau dacă există lipsuri, iar eventualele probleme vor fi menționate catre Marine MotoShop.

         9. GARANŢIA PRODUSELOR ŞI RECLAMAŢII CU PRIVIRE LA PRODUSE

        9.1.     Garanţia Produselor

 1. Garanția reprezintă orice angajament asumat de Vânzător față de Client/Utilizator prin care acesta se obligă să restituie Clientului/Utilizatorului, fără solicitarea unor costuri suplimentare, Prețul plătit, prețul de reparare sau prețul de înlocuire a Produsului, dacă acesta nu corespunde condițiilor enunțate în motoshop.ro  sau în declarația de conformitate a Produsului.
 2. Produsele afișate în cadrul motoshop.ro pot fi supuse garanției producătorului sau a distribuitorului. Termenii și condițiile detaliate ale garanției, precum și durata acesteia sunt prezentate pe documentul de garanție emis de către producător sau distribuitor şi care însoţeşte Produsul, după caz.
 3. Produsul beneficiază de garanţie în următoarele condiţii:
  1. Clientul/Utilizatorul a achiziționat Produsul de la Motoshop.ro;
  2. Clientul/Utilizatorul a respectat instrucțiunile de folosire şi întreținere ale Produsului, acesta fiind utilizat conform instrucțiunilor impuse de producător sau distribuitor;
  3. Clientul/Utilizatorul a păstrat certificatul de garanție şi documentul fiscal (i.e. factură sau bon fiscal) care atestă achiziționarea Produsului. Locul prezentării pentru a putea beneficia de garanție este cel specificat pe certificatul de garanție, care însoțește Produsul livrat.
 4. Cauze de pierdere a garanției:
  1. avarii/deteriorări mecanice ale Produsului, expunere excesivă la radiații solare a Produsului sau modificări fizice neautorizate ale acestuia;
  2. defectarea Produsului, ocazionată de nerespectarea instrucțiunilor de utilizare, întreținere, transport, manipulare şi instalare ale acestuia, prevăzute în manualul de utilizare;
  3. deteriorarea mecanică provocată prin lovirea Produsului sau deteriorarea marcajului cu modelul şi seria acestuia;
  4. inundarea, incendierea, expunerea la soare sau la descărcări electrice a Produsului, modificări sau instalări necorespunzătoare, intervenții neautorizate;
  5. distrugerea circuitelor interne ale produsului, generate de șocurile rezultate în urma manipulării necorespunzătoare a acestuia.
 5. Marine MotoShop nu oferă garanție comercială pentru Produsele livrate Clienților/Utilizatorilor .

9.2.     Reclamaţii cu privire la Produse

 1. Imaginile Produselor din Motoshop.ro au doar un caracter ilustrativ şi nu constituie o prezentare obligatorie a proprietăţii Produselor (i.e. ambalajul poate diferi, în funcţie de modificările operate de producător sau distribuitor).
 2. Vânzătorul este obligat să livreze Clientului/Utilizatorului Produse fără defecte şi care sunt în conformitate cu Contractul la Distanţă.
 3. Se consideră că produsele sunt în conformitate cu Contractul la Distanţă, dacă:
  1. Corespund descrierii făcute de Vânzator în Motoshop.ro;
  2. Corespund scopurilor pentru care sunt utilizate în mod normal produsele de același tip.
  3. Prezintă parametrii de calitate și performanțe normale, la care Clientul/Utilizatorul se poate aștepta în mod rezonabil, date fiind natura Produsului, declarațiile Produsului privind caracteristicile concrete ale acestuia făcute prin publicitate sau prin înscriere pe eticheta Produsului.
 4. În cazul în care Produsele prezintă un defect la livrare, părţile Contractului la Distanţă pot conveni cu privire la o compensaţie pe care Vânzătorul să o acorde Clientului/Utilizatorului, sub forma unui voucher.
 5. Reclamația poate fi depusă de către Client/Utilizator fie în scris, la adresa din Constanta, str. Mircea cel Batran 152, bloc MD12, parter, fie prin email, la adresa motoshop@suszi.ro. Pentru a facilita o cât mai bună înţelegere a problemelor pe care Clientul/Utilizatorul le ridică cu privire la Produs şi din dorinţa de a soluţiona reclamaţia acestuia cu celeritate, Societatea recomandă trimiterea Produsului la Magazinul Marine MotoShop, la adresa din Constanta, str. Mircea cel Batran 152, bloc MD12, parter, în vederea examinării acestuia. De asemenea, Marine MotoShop recomandă Clientului/Utilizatorului să menţioneze în reclamaţie informaţii referitoare la (i) împrejurările care fac obiectul reclamaţiei, mai exact la tipul defectului Produsului şi la data constatării acestuia; (ii) modalitatea aleasă de a aduce Produsul în conformitate cu Contractul la Distanţă sau declaraţia referitoare la micșorarea Prețului sau renunțarea la Contractul la Distanţă, precum și (iii) datele de contact ale petentului.
 6. Dacă Produsul vândut are un defect, Clientul/Utilizatorul are dreptul să ceară înlocuirea Produsului cu unul fără defecte sau eliminarea defectului, sub forma înlocuirii sau a reparării Produsului. Dacă înlocuirea Produsului sau eliminarea defectului acestuia este imposibilă pentru Vânzător, Clientul/Utilizatorul poate solicita reducerea Preţului Produsului sau, dacă defectul este unul substanţial, se poate retrage din Contractul la Distanţă.
 7. În măsura în care reclamaţia formulată de Client/Utilizator este justificată, Vânzătorul are următoarele obligaţii:
  1. dacă înlocuirea sau reparaţia Produsului sunt posibile, să înlocuiască Produsul defect cu unul fără defecte sau să înlăture defectul într-un timp rezonabil, fără crearea neplăcerilor nejustificate pentru Client/Utilizator, în conformitate cu prevederile Legislaţiei Incidente şi pe cheltuiala sa. Orice reparare sau înlocuire va fi facută în cadrul unei perioade de timp rezonabile stabilită de comun acord între Vânzator şi Client/Utilizator;
  2. dacă înlocuirea sau reparaţia Produsului nu sunt posibile, să restituie Clientului/Utilizatorului Preţul, parţial sau total, în funcţie de solicitarea Clientului/Utilizatorului, în termen de 15 zile calendaristice de la data la care Vânzătorul este notificat în acest sens de către Client/Utilizator. În scopul rambursării Preţului şi finalizării Tranzacţiei, Societatea va restitui suma respectivă în contul bancar în lei, furnizat de către Client/Utilizator, cu excepţia cardurilor Revolut.
 8. Vânzătorul va răspunde solicitării reclamației Clientului/Utilizatorului , nu mai târziu de 10 Zile Lucrătoare de la data primirii acesteia. Societatea va informa Clientul/Utilizatorul despre progresul reclamaţiei, în special despre primirea, acceptarea sau respingerea acesteia, prin email/telefon.
 9. În cazul în care, pentru a da curs solicitării reclamației depuse de către Client/Utilizator sau realizarea Garanției va fi necesară punerea la dispoziția Vânzătorului a Produsului, Clientul/Utilizatorul va fi obligat să livreze Produsul pe cheltuiala Vânzătorului.
 10. Durata soluţionării reclamaţiei, inclusiv eliminarea defectelor sau înlocuirea Produsului, durează de regulă până la 30 de zile calendaristice, fiind însă necesară furnizarea de către Client/Utilizator a asistenţei necesare în vederea respectării termenului respectiv.
 11. Vânzătorul este răspunzător dacă defectul fizic va fi constatat de Client/Utilizator în termen de doi ani de la data livrării Produsului sau înainte de data de expirare menţionată pe ambalajul Produsului. Cererea de îndepărtare a defectului Produsului sau de schimb al acestuia cu alt Produs fără defecte trebuie formulată în termenul menţionat anterior, sub sancţiunea prescrierii acesteia.
 12. Clientul/Utilizatorul trebuie sa informeze Vânzătorul despre lipsa de conformitate a Produsului în termen de două luni de la data la care a constatat-o, dar nu mai târziu de doi ani de la data încheierii Contractului la Distanţă.