You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Bine ați venit pe magazinul nostru online!

INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL


În această informare, explicăm modul în care procesam, inclusiv colectăm, utilizăm, facem schimb de și protejăm datele dvs. cu caracter personal, atunci când utilizați produsele și serviciile noastre, precum și site-ul nostru web.

CINE SUNTEM SI CUM NE PUTETI CONTACTA?


MOTOSHOP este denumirea comerciala al S.C. SUSZI SRL persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în Constanta, str. Amurgului nr. 81, cu număr de ordine în Registrul Comerțului J13/907/1991, cod unic de înregistrare fiscală RO2986043. În sensul legislației cu privire la protecția datelor, suntem operator atunci când prelucrăm datele dvs cu caracter personal.
Întrucât suntem întotdeauna deschiși să aflăm opiniile dumneavoastră, precum și să vă furnizăm orice informații suplimentare de care ați putea avea nevoie cu privire la prelucrarea datelor dvs, vă încurajăm să ne contactați la numărul de telfon 0745 349 205 sau ne puteți trimite un e-mail la adresa office@suszi.ro. Puteți contacta responsabilul cu protecția datelor direct prin e-mail la adresa rariana.dogaru@gmail.com sau prin poștă sau curier la adresa str. Amurgului, nr. 81, Constanta, punând corespondența Dvs. în atenția responsabilului cu protecția datelor.

PRINCIPIILE NOASTRE


Compania și-a luat angajamentul să vă respecte viața privată. Luăm în serios protecția datelor, securitatea și conformarea cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal și a vieții private. Am inclus principalele noastre Angajamente privind Protecția Datelor pe site-ul nostru www.magazin. motoshop.ro Urmărim să punem aceste angajamente în centrul a tot ceea ce facem.

ELEMENTE DE BAZA


Datele cu caracter personal pe care le colectăm cu privire la dvs.
Informațiile pe care le colectăm cu privire la dvs. și modul în care le colectăm pot varia în funcție de produsele și serviciile pe care le utilizați și la care subscrieți, modul în care ați utilizat produsele și serviciile și modul în care ați interacționat cu S.C. SUSZI S.R.L. chiar dacă nu sunteți client, sau ceea ce am obținut de la o terță parte care avea permisiunea de a face schimb de informații cu noi.


Compania va prelucra datele dvs. cu caracter personal în baza următoarelor:

1. Executarea sau încheierea contractului cu dvs. și pentru a da curs solicitărilor dvs. De exemplu, pentru a face comenzi sau pentru a va comunica stadiul comenzii sau raspuns la solicitarile dvs., noi prelucrăm elemente cum ar fi nume si prenume, adresa, numar de telefon, adresa de email pentru a vă putea asigura Conectivitatea cu societatea noastra. Acest lucru ne permite, de asemenea, să vă emitem factura în funcție de serviciile/produsele pe care le-ați comandat.
2. Interesele comerciale legitime ale societatii, de exemplu, prevenirea fraudelor, menținerea securității rețelei și serviciilor noastre, marketing direct și îmbunătățirea serviciilor noastre. Ori de câte ori ne bazăm pe acest temei juridic pentru a prelucra datele dvs., evaluăm interesele noastre comerciale pentru a ne asigura că acestea nu prevalează asupra drepturilor dvs. În plus, în unele cazuri aveți dreptul de a vă opune acestei prelucrări. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați secțiunea Drepturile Dvs. din această informare.
3. Conformarea cu o cerință legală imperativă, inclusiv, de exemplu, cerințe contabile și fiscale, care fac obiectul unor politici interne stricte (cum ar fi perioadele de păstrare), proceduri, și dreptul dvs. de a restricționa utilizarea datelor proprii, care controlează obiectul serviciilor de asistență juridică ce vor fi prestate; sau
4. Consimțământul pe care îl acordați atunci când societatea noastra nu se bazează pe alt temei legal. Consimțământul poate fi retras în orice moment.
Vom colecta datele dvs. cu caracter personal atunci când, de exemplu:

• Cumpărați sau utilizați oricare dintre produsele și serviciile noastre;
• Utilizați rețeaua noastră de vanzare sau alte produse și servicii ale societatii;
• Vă înregistrați pentru un anumit produs sau serviciu;
• Ne contactați prin diverse canale, sau ne solicitați informații în legătură cu un produs sau serviciu;
• Luați parte la o campanie de vanzare sau promovare a produselor
• Vizitați sau navigați pe site-ul nostru;
• Ați acordat permisiunea altor societăți, cum ar fi partenerii noștri comerciali sau asociații noștri, precum și unor terți furnizori sau contractanți ai noștri, să facă schimb de informații cu noi cu privire la dvs.;
• Atunci când datele dvs. cu caracter personal sunt publice; sau
• Sunteți clientul unei activități comerciale pe care o achiziționăm.

De asemenea, colectăm informații de la anumite organizații, dacă este cazul și în măsura în care avem temeiuri legale în acest sens. Acestea includ agenții de prevenire a fraudelor, anuare comerciale, agenții de verificare/control al creditului, agenții de calculare a facturii.

Tipurile de informații pe care le putem avea sunt, dacă este cazul:

• Numele, adresa, codul numeric personal, documentul de identitate, numărul dvs. de telefon fix și/sau mobil, data nașterii, sexul și adresa de e-mail;
• Informații privind cardul dvs. de credit sau de debit, informații privind contul dvs. bancar și alte informații bancare – de exemplu, va trebui să ne dați aceste informații atunci când vă deschideți cont la noi. Vom colecta datele necesare pentru prelucrarea unei plăți ori de câte ori faceți o achiziție;
• Contactul dvs. cu noi, cum ar fi numar de telefon, un e-mail sau o scrisoare transmise sau alte evidențe ale unui contact cu noi;
• Informații privind contul dvs., cum ar fi datele plăților datorate sau primite, produsele/serviciile pe care le utilizați, numerele de cont sau alte informații în legătură cu contul dvs.
• Informații privind legitimitatea accesului – vom colecta parole, indicii și informații de securitate similare utilizate pentru autentificare și accesul la conturi și servicii;
• Preferințele dvs. pentru anumite produse, servicii și stil de viață atunci când ne spuneți care sunt acestea sau atunci când presupunem care sunt, în baza modului în care utilizați produsele și serviciile;
• Informațiile pe care le obținem din alte surse, cum ar fi agenții de credit, agenții de prevenire a fraudelor, precum și de alți furnizori de date. Acestea includ date demografice, date referitoare la interese, precum și comportamentul la navigarea online.

CUM UTILIZAM DATELE DUMNEAVOASTRA CU CARACTER PERSONAL


Vom utiliza datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri:
1. Pentru prestarea serviciului nostru, pentru vanzarea produselor noastre
Prelucrarea comenzii dvs. și furnizarea produselor și serviciilor dorite
• Pentru prelucrarea produselor și serviciilor pe care le-ați achiziționat de la noi, precum și pentru a vă ține la curent cu evoluția comenzii dvs.;
• Pentru a vă furniza produsele sau serviciile relevante. Aceasta include alte servicii care nu sunt incluse în contractul cu dvs. , servicii care utilizează informații despre locația dvs., precum și pentru a vă contacta cu mesaje privind modificări ale produselor sau serviciilor.

Facturare și relații cu clienții
• Pentru a vă factura pentru utilizarea produselor și serviciilor noastre, sau pentru a vă retrage suma corespunzătoare din credit;
• Pentru a vă contacta în cazul în care datele de facturare pe care ni le-ați furnizat sunt pe cale să expire sau nu putem încasa plata;
• Pentru a răspunde la orice întrebări sau preocupări pe care le puteți avea în legătură cu rețeaua, produsele sau serviciile noastre.
Mesaje privind serviciile
• Vă vom contacta cu mesaje pentru a vă furniza informații la zi în legătură cu produsele și serviciile noastre, de exemplu, în legătură cu modificările termenilor și condițiilor noastre sau întreruperea unor servicii.

Societatea noastra utilizează date cu caracter personal cum ar fi numele dvs., adresa de e-mail, parola, numărul de telefon mobil și istoricul comenzilor pentru a putea face cele menționate mai sus. Creem rapoarte de management agregate și statistice din aceste informații care nu vă identifică în mod individual. De asemenea, societatea noastra poate prelua aceste date cu caracter personal și le poate anonimiza pentru a realiza o analiză mai aprofundată a serviciilor noastre.


2. Marketing și individualizarea serviciilor pe care vi le oferim

Marketing
• În calitate de client al nostru, dacă v-ați dat consimțământul, vă vom ține la curent în general cu privire la noile produse și servicii sau vă vom informa cu privire la oferte, promoții. Individualizăm aceste mesaje în baza tipurilor de produse și servicii pe care le-ați achiziționat de la noi .
• Dacă ne-ați dat permisiunea, vă vom contacta și pentru a vă aduce la cunoștință produsele și serviciile/produsele noastre care considerăm că v-ar putea interesa dacă nu optați să renunțați la primirea unor astfel de mesaje de marketing din partea noastră;
• Vă vom contacta prin poștă, online, telefonic;

Prevenirea fraudelor și securitate
• Vom prelucra datele cu privire la traficul dvs. în scopuri de protecție anti-fraudă și detectare a fraudelor, pentru protejarea rețelelor noastre și detectarea utilizării incorecte sau a avariilor la rețelele noastre, pentru recuperarea datoriilor sau a-i detecta pe cei care nu au achitat contravaloarea serviciilor utilizate.

Modalitatea în care facem schimb de date cu caracter personal

Dacă este cazul, facem schimb de informații referitoare la dvs. cu:
• Parteneri sau agenți implicați în livrarea produselor și serviciilor pe care le-ați comandat sau utilizat;
• Societăți contractate să presteze servicii pentru sau în numele societatii noastra;
• Agenții de colectare a datoriilor sau alte organizații de recuperare a datoriilor;
• Agenții de aplicare a legii, organe guvernamentale, organizații de reglementare, instanțe sau alte autorități publice dacă avem această obligație legală sau suntem autorizați prin lege;
• O terță parte sau un organ, atunci când dezvăluirea respectivă este necesară pentru îndeplinirea oricărei legi aplicabile sau a altei cerințe legale sau de reglementare;
• Servicii de urgență (dacă faceți un apel de urgență), inclusiv locația dvs. aproximativă;
• Terțe părți pentru promoții comune cu acea terță parte. Acestea vor răspunde pentru conformarea lor cu legile aplicabile privind protecția datelor;
• Organizații partenere pe care le-am ales cu atenție pentru a vă putea contacta în legătură cu produsele și serviciile lor (care pot include sau nu produse și servicii Vodafone);
• Alte terțe părți, atunci când le-ați dat acordul pentru dezvăluire în scopuri de autentificare și prevenire a fraudelor.

Managementul fraudelor și aplicarea legii
• Vom dezvălui informații dacă acest lucru este justificat în scopul de a ne proteja împotriva fraudelor, a ne apăra drepturile sau proprietatea, sau a proteja interesele clienților noștri.
• De asemenea, este posibil să fie necesar să dezvăluim informațiile dvs. pentru a ne conforma obligației legale de a răspunde la cererile legale ale autorităților. Datele dvs. cu caracter personal vor fi comunicate doar atunci când considerăm, cu bună credință, că avem obligația de a face acest lucru în conformitate cu legea și în baza unei evaluări exhaustive a tuturor cerințelor legale.


Durata de păstrare a datelor dvs. cu caracter personalVom stoca informațiile dvs. atât timp cât ni se cere prin lege. Dacă nu există nicio cerință legală, le vom stoca doar atât timp cât este necesar.
Cu excepția situației în care legea prevede altfel, de regulă vom prelucra datele Dvs. pe perioada existenței unui contract între Dvs. Și S.C. SUSZI S.R.L.

DRESPTURILE DUMNEAVOASTRA


Dreptul de rectificare a datelor cu caracter personal
Aveți dreptul de a rectifica datele deținute în legătură cu dvs., dacă acestea nu sunt corecte. Dacă datele pe care le deținem cu privire la dvs. trebuie actualizate sau în cazul în care considerați că acestea pot fi incorecte, ne puteți contacta.

Dreptul de acces la datele cu caracter personal
Aveți dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal pe care le deținem în legătură cu dvs. Pentru a face această cerere în calitate de persoană fizică sau terță parte autorizată, vă rugăm să folosiți adresa de email sau sa ne contactati la sediul din Constanta, str. Amurgului nr. 81 si/sau la telefon 0745 349 205

Dreptul la portabilitatea datelor
Aveți dreptul de a putea lua cu dvs. datele proprii pe care ni le-ați comunicat în anumite circumstanțe. Dreptul de opoziție la utilizarea datelor cu caracter personal. În anumite circumstanțe, aveți dreptul de a vă opune prelucrării de către S.C. SUSZI S.R.L a datelor dvs. cu caracter personal.

Pentru a nu mai primi mesaje de marketing:
Dacă nu doriți să mai primiți mesaje de marketing din partea Turbo Marine SRL privind serviciile și produsele noastre, puteți opta pentru a renunța la toate comunicările de marketing, trimitețand un e-mail la adresa office@suszi.ro

CUM SA INAINTATI O PLANGERE


Dacă doriți să ne contactați în legătură cu oricare dintre drepturile dvs. sau să faceți o plângere în legătură cu modul în care utilizăm datele dvs. cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați la numarul de telefon 0745 349 205 sau trimiteți-ne un e-mail la adresa office@suszi.ro, dacă aveți în continuare nemulțumiri, puteți contacta Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal– datele de contact se găsesc la adresa www.dataprotection.ro

DREPTUL DE A RESTRICTIONA FOLOSIREA DATELOR DVS.


În cazul în care considerați că datele pe care le deținem cu privire la dvs. sunt incorecte sau considerați că nu ar trebui să prelucrăm datele dvs., vă rugăm să ne contactați. În anumite circumstanțe, veți avea dreptul de a ne cere restricționarea prelucrării.

DREPTUL DE STERGERE


S.C. SUSZI S.R.L. urmărește să prelucreze și să păstreze datele dvs. doar atât timp cât acest lucru este necesar. În anumite circumstanțe, aveți dreptul de a ne solicita să ștergem datele dvs. cu caracter personal pe care le deținem. În cazul în care considerați că vă păstrăm datele mai mult decât este necesar, ar fi bine să verificați dacă a încetat contractul dvs. cu Turbo Marine SRL Dacă acesta a încetat, este posibil să avem în continuare temeiuri legale pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal (în legătură cu perioadele de păstrare).