Politica de confidentialitate

INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În această informare, explicăm modul în care procesam, inclusiv colectăm, utilizăm, facem schimb de și protejăm datele dvs. cu caracter personal, atunci când utilizați produsele și serviciile noastre, precum și site-ul nostru web.

CINE SUNTEM SI CUM NE PUTETI CONTACTA?

MOTOSHOP este denumirea comerciala al S.C. SUSZI SRL persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în Constanta, str. Amurgului nr. 81, cu număr de ordine în Registrul Comerțului J13/907/1991, cod unic de înregistrare fiscală RO2986043. În sensul legislației cu privire la protecția datelor, suntem operator atunci când prelucrăm datele dvs cu caracter personal. Întrucât suntem întotdeauna deschiși să aflăm opiniile dumneavoastră, precum și să vă furnizăm orice informații suplimentare de care ați putea avea nevoie cu privire la prelucrarea datelor dvs, vă încurajăm să ne contactați la numărul de telfon 0745 349 205 sau ne puteți trimite un e-mail la adresa office@suszi.ro. Puteți contacta responsabilul cu protecția datelor direct prin e-mail la adresa rariana.dogaru@gmail.com sau prin poștă sau curier la adresa str. Amurgului, nr. 81, Constanta, punând corespondența Dvs. în atenția responsabilului cu protecția datelor.

PRINCIPIILE NOASTRE

Compania și-a luat angajamentul să vă respecte viața privată. Luăm în serios protecția datelor, securitatea și conformarea cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal și a vieții private. Am inclus principalele noastre Angajamente privind Protecția Datelor pe site-ul nostru www.magazin. motoshop.ro Urmărim să punem aceste angajamente în centrul a tot ceea ce facem.

ELEMENTE DE BAZA

Datele cu caracter personal pe care le colectăm cu privire la dvs.

Informațiile pe care le colectăm cu privire la dvs. și modul în care le colectăm pot varia în funcție de produsele și serviciile pe care le utilizați și la care subscrieți, modul în care ați utilizat produsele și serviciile și modul în care ați interacționat cu S.C. SUSZI S.R.L. chiar dacă nu sunteți client, sau ceea ce am obținut de la o terță parte care avea permisiunea de a face schimb de informații cu noi.

Compania va prelucra datele dvs. cu caracter personal în baza următoarelor:

1. Executarea sau încheierea contractului cu dvs. și pentru a da curs solicitărilor dvs. De exemplu, pentru a face comenzi sau pentru a va comunica stadiul comenzii sau raspuns la solicitarile dvs., noi prelucrăm elemente cum ar fi nume si prenume, adresa, numar de telefon, adresa de email pentru a vă putea asigura conectivitatea cu societatea noastra. Acest lucru ne permite, de asemenea, să vă emitem factura în funcție de serviciile/produsele pe care le-ați comandat.

2. Interesele comerciale legitime ale societatii, de exemplu, prevenirea fraudelor, menținerea securității rețelei și serviciilor noastre, marketing direct și îmbunătățirea serviciilor noastre. Ori de câte ori ne bazăm pe acest temei juridic pentru a prelucra datele dvs., evaluăm interesele noastre comerciale pentru a ne asigura că acestea nu prevalează asupra drepturilor dvs. În plus, în unele cazuri aveți dreptul de a vă opune acestei prelucrări. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați secțiunea Drepturile Dvs. din această informare.

3. Conformarea cu o cerință legală imperativă, inclusiv, de exemplu, cerințe contabile și fiscale, care fac obiectul unor politici interne stricte (cum ar fi perioadele de păstrare), proceduri, și dreptul dvs. de a restricționa utilizarea datelor proprii, care controlează obiectul serviciilor de asistență juridică ce vor fi prestate; sau

4. Consimțământul pe care îl acordați atunci când societatea noastra nu se bazează pe alt temei legal. Consimțământul poate fi retras în orice moment.

Vom colecta datele dvs. cu caracter personal atunci când, de exemplu:

De asemenea, colectăm informații de la anumite organizații, dacă este cazul și în măsura în care avem temeiuri legale în acest sens. Acestea includ agenții de prevenire a fraudelor, anuare comerciale, agenții de verificare/control al creditului, agenții de calculare a facturii.

Tipurile de informații pe care le putem avea sunt, dacă este cazul:

CUM UTILIZAM DATELE DUMNEAVOASTRA CU CARACTER PERSONAL

Vom utiliza datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri:

1. Pentru prestarea serviciului nostru, pentru vanzarea produselor noastre

Prelucrarea comenzii dvs. și furnizarea produselor și serviciilor dorite

Facturare și relații cu clienții

Mesaje privind serviciile

Societatea noastra utilizează date cu caracter personal cum ar fi numele dvs., adresa de e-mail, parola, numărul de telefon mobil și istoricul comenzilor pentru a putea face cele menționate mai sus. Creem rapoarte de management agregate și statistice din aceste informații care nu vă identifică în mod individual. De asemenea, societatea noastra poate prelua aceste date cu caracter personal și le poate anonimiza pentru a realiza o analiză mai aprofundată a serviciilor noastre.

2. Marketing și individualizarea serviciilor pe care vi le oferim

Marketing

Prevenirea fraudelor și securitate

3. Modalitatea în care facem schimb de date cu caracter personal

Dacă este cazul, facem schimb de informații referitoare la dvs. cu:

Managementul fraudelor și aplicarea legii

Durata de păstrare a datelor dvs. cu caracter personal

Vom stoca informațiile dvs. atât timp cât ni se cere prin lege. Dacă nu există nicio cerință legală, le vom stoca doar atât timp cât este necesar. Cu excepția situației în care legea prevede altfel, de regulă vom prelucra datele Dvs. pe perioada existenței unui contract între Dvs. Și S.C. SUSZI S.R.L.

DRESPTURILE DUMNEAVOASTRA

Dreptul de rectificare a datelor cu caracter personal

Aveți dreptul de a rectifica datele deținute în legătură cu dvs., dacă acestea nu sunt corecte. Dacă datele pe care le deținem cu privire la dvs. trebuie actualizate sau în cazul în care considerați că acestea pot fi incorecte, ne puteți contacta.

Dreptul de acces la datele cu caracter personal

Aveți dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal pe care le deținem în legătură cu dvs. Pentru a face această cerere în calitate de persoană fizică sau terță parte autorizată, vă rugăm să folosiți adresa de email sau sa ne contactati la sediul din Constanta, str. Amurgului nr. 81 si/sau la telefon 0745 349 205

Dreptul la portabilitatea datelor

Aveți dreptul de a putea lua cu dvs. datele proprii pe care ni le-ați comunicat în anumite circumstanțe. Dreptul de opoziție la utilizarea datelor cu caracter personal. În anumite circumstanțe, aveți dreptul de a vă opune prelucrării de către S.C. SUSZI S.R.L a datelor dvs. cu caracter personal.

Pentru a nu mai primi mesaje de marketing:

Dacă nu doriți să mai primiți mesaje de marketing din partea Turbo Marine SRL privind serviciile și produsele noastre, puteți opta pentru a renunța la toate comunicările de marketing, trimitețand un e-mail la adresa office@suszi.ro

CUM SA INAINTATI O PLANGERE

Dacă doriți să ne contactați în legătură cu oricare dintre drepturile dvs. sau să faceți o plângere în legătură cu modul în care utilizăm datele dvs. cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați la numarul de telefon 0745 349 205 sau trimiteți-ne un e-mail la adresa office@suszi.ro, dacă aveți în continuare nemulțumiri, puteți contacta Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal– datele de contact se găsesc la adresa www.dataprotection.ro

DREPTUL DE A RESTRICTIONA FOLOSIREA DATELOR DVS.

În cazul în care considerați că datele pe care le deținem cu privire la dvs. sunt incorecte sau considerați că nu ar trebui să prelucrăm datele dvs., vă rugăm să ne contactați. În anumite circumstanțe, veți avea dreptul de a ne cere restricționarea prelucrării.

DREPTUL DE STERGERE

S.C. SUSZI S.R.L. urmărește să prelucreze și să păstreze datele dvs. doar atât timp cât acest lucru este necesar. În anumite circumstanțe, aveți dreptul de a ne solicita să ștergem datele dvs. cu caracter personal pe care le deținem. În cazul în care considerați că vă păstrăm datele mai mult decât este necesar, ar fi bine să verificați dacă a încetat contractul dvs. cu Turbo Marine SRL Dacă acesta a încetat, este posibil să avem în continuare temeiuri legale pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal (în legătură cu perioadele de păstrare).